Homeopatie

V současné době narůstá zájem veřejnosti o návrat ke starým osvědčeným přírodním metodám, tedy k metodám alternativním, kdy je léčba vedena pomocí přírodních prostředků. Jednou z nejrozšířenějších alternativních léčebných metod je homeopatie. Homeopatická léčba nemusí být vyhledávána pouze v období nemoci, ale jejím  prostřednictvím může člověk pracovat i na svém budoucím životě nebo si dokonce pomocí homeopatického léku může odbourat i některé věci ze své minulosti. Homeopatie pomáhá k vyřešení různých trápení, jako jsou problémy se sebevědomím, řešit se dají partnerské vztahy, problémy s dětmi, problémy v zaměstnání apod. Homeopatie je terapeutická metoda, jejíž podstatou je podávání pacientovi přírodní látky, podmínkou ale je, že se nejedná o reverzibilní (vratné) procesy či postižení. V homeopatii není možné jednoznačně rozhodnout o dávce a denním rozpisu užívání, proto jsou dávkovací schémata u každého léku i pacienta individuální. Vždy je však léčba vedena tak, že se intervaly mezi jednotlivými dávkami prodlužují úměrně ke zlepšování stavu pacienta. Obaly homeopatických preparátů je nutné po každém použití léku pečlivě uzavřít a uchovávat na místě bez přístupu světla a při pokojové teplotě. Jakékoliv neopatrné zacházení, rozsypání, silné zahřátí, vystavení teplu apod. vede ke snížení účinku tohoto léku. Homeopatické léky jsou připravovány postupným ředěním, závislosti na výsledcích psychického stavu pacienta. Po požití homeopatického léku by se němělo dvacet minut před a po nic jíst, pít, nemělo vy se kouřit a ani si čistit zuby, jinak by mohlo dojít ke ztrátě účinku léku. Známé je, že tyto léky se moc nesnášejí s klasickými medikamenty, proto je důležité i zde dodržovat zmíněný dvacetiminutový odstup.

Svým pacientům homeopatickou terapii představuji jako léčebnou metodu, která klasické medicíně určitě nekonkuruje, nýbrž nabízí jinou možnost přístupu ke zdravotním problémům a potížím, které napomáhá řešit. Musím zdůraznit, že homeopatie se věnuje nemocem, které akutně neohrožují život, že nelze napravovat náhlé příhody nebo různá akutní onemocnění a že v těchto případech mohou pomoci především lékaři klasické medicíny. Proto také vždy uznávám svobodnou volbu pacienta, zda se chce léčit pomocí homeopatie.