Psychiatrie Medica s.r.o.

Psychiatrická ambulance Holešov

Jsme soukromé zdravotnické zařízení, které zabývá péčí o dospělé pacienty s duševními poruchami.
Vyšetření provádíme na základě předchozího telefonického objednání.
Při akutním zhoršení stavu pacienta, který je již u nás registrován, je možné akutní ošetření bez předchozího objednání – po telefonické domluvě s lékařem.
K odběru vzorku krve nebo moči je nutné se dostavit dle objednání vždy do 8 hod. ráno.

O nás

V ambulanci se střídají 3 lékařky se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a dvě zdravotní sestry.
Ambulance je určená pro pacienty starší 18 let s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, psychotickými poruchami a pro pacienty s demencí.

V naší ambulanci využíváme přístupy moderní individualizované psychofarmakologie, podpůrnou psychoterapii a psychoedukaci.
Poskytujeme konziliární služby v některých sociálních zařízeních v okolí.

Naše ambulance neposkytuje adiktologické služby ( specializovanou léčbu závislostí) ani systematickou psychoterapii.
V naší ambulanci již nenabízíme homeopatii a akupunkturu.

Ordinační hodiny

Pondělí ústavy sociální péče
Úterý 7:00 – 17:00
MUDr. Lucie Brzobohatá
Středa 7:00 – 13:00
MUDr. Lucie Macharáčková
Čtvrtek 7:00 – 17:00
MUDr. Lucie Brzobohatá

Adresa ordinace

Holešov

Palackého 972/ 23
769 01 Holešov
Ordinace se nachází ve 3. podlaží nad lékárnou.

Ceník vyšetření – samoplátci

Vstupní psychiatrické vyšetření ( 1. návštěva)

1700 Kč

Cílené psychiatrické vyšetření ( po více než 6 měsících od poslední kontroly) 800 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření 4000 Kč
Pohovor s rodinou o zdravotním stavu pacienta, edukace rodiny 4000 Kč

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Výpis z dokumentace na žádost pacienta pro jiné účely než zdravotní péče

300 Kč

Potvrzení na žádost pacienta 100 Kč
Test na návykové látky ze slin 300 Kč

Péče je hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců následujících zdravotních pojišťoven:
111 – VZP
201 – VoZP
205 – ČPZP
207 – OZP
211 – ZPMV
213- RBP