Naši lékaři

Všechny lékařky jsou členkami České lékařské komory s licencí pro výkon soukromé lékařské praxe a členkami České psychiatrické společnosti ČPS-JEP a průběžně si doplňují své odborné vzdělání.

MUDr. et Mgr. Lucie Brzobohatá

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde promovala v roce 2014, dále pak psychologii na FF MU Brno, kterou ukončila v r.2018.
Od roku 2014 pracuje na lůžkových odděleních v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Atestovala v oboru psychiatrie v roce 2020.
V ambulanci pracuje od ledna 2022.

MUDr. Lucie Macharáčková

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v r. 2009. Od roku 2009 až dosud pracuje na lůžkových odděleních Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, aktuálně na postu primářky ženských příjmových oddělení. Atestovala v oboru psychiatrie v roce 2014. V roce 2017 ukončila akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii.
V ambulanci pracuje od ledna 2022.

Zdravotní sestry:

Helena Nezdařilíková
Kateřina Korbelová